Norrek

Norrbäcks Ekonomiska Utvecklingsförening
Adress: Norrbäck 4, 921 99 Lycksele.
Tel: +46 950 57 40 21
mob: 070 – 699 21 97
Fax: +46 950 57 40 21

Historia: Start: Lördagen 13/1 1990
Stadgar: Föreningen har till ändamål att bedriva en verksamhet som gör att Norrbäck fortlever, utvecklas, men behåller sin natursköna och kulturella särart genom:- att verka för uppförande och drift av ett bycentrum för kultur, tradition, gemenskap, där vi kan informera om vår bygd förturister, bedriva småskalig företagsverksamhet och förmedla service till medlemmar, bybor och gäster.- att där bereda medlemmar möjlighet till arbete när så är efterfrågat, rimligt och möjligt.- att bedriva verksamheten med stor ekologisk och kulturell känsla.
Antal medlemmar: 39.
Insatsbelopp: 1000 kr.
Medlemsavgift: 100 kr.
Styrelse:
Ordförande: Harald Holmberg
tel: 0950 – 57 40 21
epost:uttermangarden@norrek.se
Kassör: Thomas Nordenstam
tel: 0913 – 104 97
epost:thomas.nordenstam@swipnet.se
Sekreterare:
Staffan Nordenstam
tel: 0950 – 57 40 19
epost:staffan.nordenstam@live.se
Ledamöter:
Annika Nordenstam
epost: annikanordenstam@hotmail.com
David Nordenstam
Suppleanter:
Richard Nordenstam, Henrik Nordenstam, Per Karlsson, Per Wollberg
Årsmöte: Sker under Sommaren
Verksamhet: – Norreks medlemmar anordnar sommarcafé i Uttermangården. Samtidigt sker försäljning av t.ex. hemslöjdsalster, utställning och försäljning av naturkonst.
– Norrek bedriver hembygdsforskning och kursverksamhet.
Historik: – Har medverkat till en inventering i Stöttingfjällsbyarna av nedläggningshotad jordbruksmark. (Samarbete med Roger Uddstål).
– Norrek har gjort en översikts och utvecklingsplan för byn Norrbäck.
– Norrek har byggt Uttermangården.
– Norrek har bedrivit Natur- och Kulturskola som EU-projekt (“Stöttingfjällets Natur- och Kulturskola”)
– Norrek har deltagit i EU-projektet “Den tredje sektorn” i Lycksele kommun tillsammans med Vinliden, Fäboliden, Bjurträsk och Råberg.
– Norrek har medverkat till bildandet av Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening och Stöttingfjällets ekonomiska förening, STÖTTEK.
Framtidsplaner: – Vi har följande planer:
– Att bygga ett Våtmarkens hus där vi profilerar samerna, nybyggarna och deras utnyttjande av myrar och raningar som den ekologiska nich de utgör.
– Att bygga ett hus för boende i vandrarhemsmiljö för 30 bäddar.
– Att iordningställa ett bymuséum som visar hur människor bodde för hundra år sedan och vilka verktyg de använde i sitt vardagsliv.
– Att färdiggöra en vandringsled till Bäckmyren, Alsberget med skyltning av längs stigen förekommande sevärdheter.
– Att anordna ett byggnadsvårdsläger i Norrbäck med ungdomar från hela Europa och därvid restaurera äldre byggnader av enklare
karaktär som lador mm.
– Restaurera husgrund i gamla Oskarsgården och inreda två rum för uthyrning.
– Att allt detta skall ske i samarbete med bybor, Stöttek och Öreek.
Ovanstående framtidsplaner skall ingå som en del i den turistsatsning som planeras längs Öreälven och är en del i den fysiska stomme som utgör en viktig del i den turistiska infrastrukturen.